top of page

Iňlis dilinde haýwanlaryň atlary

Bu makalada haýwanlaryň atlaryny iňlis dilinde öwreneris we siziň bilen bilelikde dürli mysallar bereris. Taýýar bolsaňyz, başlalyň.Öý haýwanlary:

Ferma haywanlary:

Yabany haywanlar:

Haýwanlar bilen baglanyşykly dürli sözler:

bottom of page