top of page

Iňlis dilinde sypatlar(Adjectives)

Iňlis dilinde sypatlar sapagymyzda ilki bilen sypatyň nämedigi we nirede ulanylýandygy ýaly temalary ara alyp maslahatlaşarys, soň bolsa iňlis dilinde sypatlar hakda mysal sözlemleri berip öwreneris.


Iňlis dilinde sypatlar nämäni aňladýar?

Iňlis dilinde sypat Adjectives hökmünde kesgitlenýär. Onda sypat näme we näme edýär? Iň ýönekeý görnüşinde sypat atlaryň öňünden gelýär we olary suratlandyrýan sözlere berlen atdyr.

Mysal üçin:

gyzyl alma = sypat + at

gyzgyn howa = sypat + at

meniň öýüm = sypat + at

Görşüňiz ýaly sypatlar atlara laýyk gelýär. Atlar hakda bize maglumat berýär. Bu mysallary iňlis diline terjime etsek:

red apple

hot weather

my house

this car


Iňlis dilinde sypatlar

Bu bölümde ýygy-ýygydan ulanylýan sypaty we olaryň terjimelerini siziň bilen paýlaşaryn. Soň bolsa bu sypatlar hakda mysal sözlemleri öwreneris.


· big – uly

· small yada little – kiçi

· fast- çalt, tiz

· slow – hayal, yuwoş

· good – gowy

· bad – erbet

· expensive – gymmat

· cheap – arzan

· thick – galyñ

· thin – inçe

· narrow – dar

· wide – giñ

· broad – giñ

· loud – gaty ses

· quiet – Ümsüm

· intelligent – akylly

· stupid – samsyk

· wet – çygly

· dry – gury

· heavy – agyr

· light – yeñil

· hard – gaty

· soft – yumuşak

· shallow – çuññur

· deep – çuñ

· easy – añsat

· difficult – kyn

 • weak – gowşak

 • rich – bay

 • poor – garyp

 • young – yaş

 • old – garry

 • long – uzyn

 • short – gysga

 • high – beyik

 • low – pes

 • generous – sahy

 • mean – wyjdansyz

 • true – dogry

 • false – yalan

 • beautiful – owadan

 • ugly – nejis, yigrenji

 • new – taze

 • old – köne

 • happy –bagytly

 • sad – gynançly

 • safe – howpsuz

 • dangerous – howply

 • early – ir

 • late – giç

 • light – yagty

 • dark – garañky

 • open – açyk

 • closed veya shut – yapyk

 • tight – berk

 • full –doly

 • empty – boş

 • many – köp

 • few – az

 • alive – diri

 • dead – öli

 • hot – yssy

 • cold – sowuk

 • interesting – gyzykly

 • boring – iç gysgynç

 • lucky – şanslı, bagytly

 • unlucky – şowsuz

 • important – möhüm

 • unimportant – ähmiyetsiz

 • right – dogry

 • wrong – nädogry

 • far – uzak

 • near – yakyn

 • clean – arassa

 • dirty – hapa

 • nice – gowy

 • nasty – nejis

 • pleasant – yakymly

 • unpleasant –yakymsyz

 • excellent – ajayyp

 • terrible – ayylganç

 • fair – adalatly

 • unfair – adalatsyz

 • normal – adaty

 • abnormal – anormalbottom of page